εὐλαβής (eulabês)

da εὖ e λαμβάνω
TDNT - 2: 751,275
Numero Strong: G2126
aggettivo

1) afferrare bene
   1a) attentamente e sicuramente
   1b) cautamente
2) che riverisce Dio, pio, religioso

εὐλαβεῖς: nom. pl. masc.
εὐλαβής, εὐλαβὴς: nom. sing. masc.

pietà: 2
religione: 1
timore di Dio: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω