εὐλογέω (eulogeô)

da una parola composta da εὖ e λόγος
TDNT - 2: 754,275
Numero Strong: G2127
verbo

1) lodare, celebrare con le lodi
2) invocare benedizioni
3) consacrare una cosa con preghiere solenni
   3a) chiedere la benedizione di Dio per una cosa
   3b) pregare Dio di benedire una cosa per il proprio uso
   3c) pronunciare una benedizione di consacrazione su una cosa
4) di Dio
   4a) fare prosperare, rendere beato, dare benedizioni
   4b) favorito di Dio, benedetto

εὐλογεῖν: att. pres. inf.
εὐλογεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
εὐλογεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
εὐλόγηκεν: 3sing. att. pf. ind.
εὐλογημένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
εὐλογημένοι: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
εὐλογημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
εὐλογῇς: 2sing. att. pres. cong.
εὐλογήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
εὐλόγησεν: 3sing. att. aor. ind.
εὐλογήσω: 1sing. att. fut. ind.
εὐλογοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
εὐλογοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
εὐλογοῦνται: 3pl. pass. pres. ind.
εὐλογοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
εὐλογῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) benedire: 1
(+σύ) per benedire: 1
benedire: 34
dire benedire: 3
non tradotto: 1
rendere graziare: 1
Totale: 41

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω