εὐσχήμων (euschêmôn)

da εὖ e σχῆμα
TDNT - 2: 770,278
Numero Strong: G2158
aggettivo

1) di figura elegante
   1a) ben fatto, aggraziato, bello, che si comporta in modo giusto in discorso o comportamento
2) attendibile
   2a) onorabile, influente, ricco, rispettabile

εὔσχημον: acc. sing. neut.
εὐσχήμονα: nom. pl. neut.
εὐσχήμονας: acc. pl. femm.
εὐσχημόνων: gen. pl. femm.
εὐσχήμων: nom. sing. masc.

(+γυνή ὁ) nobildonne: 1
decoro: 2
illustre: 1
ragguardevolezza: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω