σχῆμα (schêma)

dall'alternativa di ἔχω
TDNT - 7: 954,1129
Numero Strong: G4976
sostantivo neutro

1) la natura, che comprende tutto in una persona che colpisce i sensi, la figura, il comportamento, le parole, le azioni, lo stile di vita, eccetera

σχῆμα: nom. sing.
σχήματι: dat. sing.

esteriorità: 1
figurare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω