φέγγος (feggos)

probabilmente simile alla radice di φῶς (vedi φθέγγομαι)
Numero Strong: G5338
sostantivo neutro

1) luce
   1a) della luna
   1b) di una candela o lampada
2) la luce del sole brillante, un raggio di luce

φέγγος: acc. sing.

splendere: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω