φάραγξ (faragx)

propriamente, fortificata dalla radice di πέραν o piuttosto di ῥήγνυμι
Numero Strong: G5327
sostantivo femminile

1) una valle racchiusa da rupi e precipizi
2) un burrone

φάραγξ: nom. sing.

valle: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω