φρονέω (froneô)

da φρήν
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: G5426
verbo

1) avere comprensione, essere saggio
2) sentirsi, pensare
   2a) avere un'opinione di sé stesso, pensare di sé stesso, essere modesto, non lasciare che l'opinione di sé stesso (sebbene giusta) sia immodesta
   2b) pensare o giudicare la propria opinione
   2c) essere della stessa mente cioè essere d'accordo, avere gli stessi punti di vista, essere armonioso
3) dirigere la propria mente ad una cosa, cercare, sforzare per
   3a) cercare interesse o vantaggio di qualcuno
   3b) essere del gruppo di qualcuno, prendere la sua parte (in affari pubblici)
+ αὐτός: essere della stessa mente

ἐφρονεῖτε: 2pl. att. impf. ind.
ἐφρόνουν: 1sing. att. impf. ind.
φρονεῖ: 3sing. att. pres. ind.
φρόνει: 2sing. att. pres. imptv.
φρονεῖν: att. pres. inf.
φρονεῖς: 2sing. att. pres. ind.
φρονεῖτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
φρονήσετε: 2pl. att. fut. ind.
φρονῆτε: 2pl. att. pres. cong.
φρονοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
φρονοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
φρονῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
φρονῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ὁ αὐτός) concordare: 1
(+ὑψηλός) insuperbire: 1
aspirare: 2
avere: 1
avere animo: 1
avere di sé: 1
avere senso: 2
avere sentire: 1
curare: 1
essere sentire: 1
fare: 1
pensare: 7
riguardare: 1
sentire: 5
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω