φωνέω (fôneô)

da φωνή
TDNT - 9: 301,1287
Numero Strong: G5455
verbo

1) suonare, emettere un suono, parlare
   1a) di un gallo: cantare
   1b) di uomini: gridare, gridare ad alta voce, parlare con una voce forte
2) chiamare, chiamarsi, o con la propria voce o tramite un altro
3) mandare a chiamare, chiamare a comparire
   3a) chiamare fuori di (cioè chiedere a qualcuno di partire da un luogo e venire a sé)
   3b) invitare
   3c) rivolgersi, avvicinarsi, chiamare per nome

ἐφώνει: 3sing. att. impf. ind.
ἐφώνησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐφώνησεν: 3sing. att. aor. ind.
φωνεῖ: 3sing. att. pres. ind.
φώνει: 2sing. att. pres. imptv.
φωνεῖτέ: 2pl. att. pres. ind.
φωνηθῆναι: pass. aor. inf.
φωνῆσαι: att. aor. inf.
φωνῆσαν: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
φωνήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
φωνήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
φωνήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
φωνήσει: 3sing. att. fut. ind.
φωνήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
φώνησον: 2sing. att. aor. imptv.
φωνοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.

(+αὐτός λέγω) esclamare: 1
(+αὐτός) chiamare: 1
(+λέγω) fare venire: 1
a altezza voce: 1
cantare: 12
chiamare: 21
esclamare: 1
gridare: 4
invitare: 1
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω