φωνή (fônê)

probabilmente simile a φαίνω tramite l'idea di rivelazione
TDNT - 9: 278,1287
Numero Strong: G5456
sostantivo femminile

1) un suono, un tono
   1a) di cose inanimate, come strumenti musicali
2) una voce
   2a) del suono di parole pronunciate
3) discorso
   3a) di una lingua, lingua
+ γίνομαι: essere divulgato all'estero

φωναὶ: nom. pl.
φωναῖς: dat. pl.
φωνάς, φωνὰς: acc. pl.
φωνὴ: nom. sing.
φωνῇ: dat. sing.
φωνήν, φωνὴν: acc. sing.
φωνῆς: gen. sing.
φωνῶν: gen. pl.

(+βοάω) gridare: 1
(+) suonare: 1
(+) tono: 1
(+) voce: 2
(+κράζω) gridare: 1
a suonare: 1
a voce: 18
armonia: 1
con voce: 2
di lingua: 1
dichiarare: 1
fragore: 2
gridare: 1
lingua: 1
non tradotto: 5
parola: 1
quello: 1
rombare: 1
rumoreggiare: 3
suonare: 2
uno fragore: 1
uno gridare: 2
uno parola: 1
uno suonare: 1
uno voce: 25
voce: 62
Totale: 139

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω