γνωρίζω (gnôrizô)

da una parola derivata da γινώσκω
TDNT - 1: 718,119
Numero Strong: G1107
verbo

1) rendere noto
   1a) divenire noto, essere riconosciuto
2) conoscere, ottenere conoscenza, avere una conoscenza completa
   2a) nella lingua greca più primitiva, voleva dire "ottenere una conoscenza di" o "avere una conoscenza completa di"

γνωριζέσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
γνωρίζομεν: 1pl. att. pres. ind.
γνωρίζω: 1sing. att. pres. ind.
γνωρίσαι: att. aor. inf.
γνωρίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
γνωρίσει: 3sing. att. fut. ind.
γνωρίσῃ: 3sing. att. aor. cong.
γνωρισθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
γνωρισθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
γνωρίσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
γνωρίσω: 1sing. att. fut. ind.
ἐγνώρισα: 1sing. att. aor. ind.
ἐγνωρίσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐγνώρισαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐγνώρισάς: 2sing. att. aor. ind.
ἐγνώρισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐγνωρίσθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+ἐγώ) fare conoscere: 1
(+σύ) fare conoscere: 1
concedere di conoscere: 1
conoscere: 1
dichiarare: 1
divulgare: 1
fare conoscere: 10
fare sapere: 4
informare: 1
per fare conoscere: 1
rendere notare: 1
ricordare: 1
sapere: 1
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω