κἀγώ (kagô)

da καί e ἐγώ (così anche il caso dativo kamoi, e il caso accusativo kame)
Numero Strong: G2504
congiunzione

1) ed io
2) anch'io, io pure, similmente io
3) addirittura io, io stesso

κἀγώ, κἀγὼ, κἀμὲ, κἀμοὶ, κἀμοί: cong.

anche a io: 3
anche io: 32
e: 2
e in: 1
e io: 32
giudicare: 1
io: 9
io altresì: 1
ma io: 1
pure: 1
se io: 1
Totale: 84

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω