κἀκεῖ (kakei)

da καί e ἐκεῖ
Numero Strong: G2546
avverbio

1) e là
2) lì pure

κἀκεῖ: avv.

da lui: 1
e là: 5
là: 3
qua: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω