κάμινος (kaminos)

probabilmente da καίω
Numero Strong: G2575
sostantivo femminile

1) forno
   1a) per fondere
   1b) per bruciare cose fatte di terra
   1c) per cuocere il pane

κάμινον: acc. sing.
καμίνου: gen. sing.
καμίνῳ: dat. sing.

di uno fornace: 1
fornace: 2
uno fornace: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω