καίω (kaiô)

a quanto pare un verbo primario
TDNT - 3: 464,390
Numero Strong: G2545
verbo

1) mettere sul fuoco, accendere, incendiare
2) bruciare, consumare con il fuoco
+ εἰμί: si è bruciato

καίεται: 3sing. pass. pres. ind.
καιόμεναι: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
καιομένῃ: pass. pres. ptc. dat. sing. femm.
καιομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
καιομένης: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
καιόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
καιόμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
καιόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
καίουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κεκαυμένῳ: pass. pf. ptc. dat. sing. neut.

(+) ardere: 3
(+εἰμί) ardere: 1
(+πῦρ) accendere: 1
(+πῦρ) ardere: 1
accendere: 2
ardere: 1
avvolgere: 1
bruciare: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω