κήρυγμα (kêrugma)

da κηρύσσω
TDNT - 3: 714,430
Numero Strong: G2782
sostantivo neutro

1) quello che è proclamato da un araldo o banditore pubblico, la proclamazione di un araldo
2) nel NT la comunicazione, proclamazione, annuncio o predicazione da parte degli araldi di Dio o di Cristo

κήρυγμα: acc. sing., nom. sing.
κήρυγμά: nom. sing.
κηρύγματι: dat. sing.
κηρύγματος: gen. sing.

messaggio: 2
non tradotto: 1
predicare: 6
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω