κηρύσσω (kêrussô)

di affinità incerta
TDNT - 3: 697,430
Numero Strong: G2784
verbo

1) essere un araldo, compiere l'ufficio di un araldo
   1a) proclamare secondo lo stile di un araldo
   1b) sempre con l'idea di formalità, gravità ed un'autorità che devono essere ascoltate e rispettate
2) pubblicare, proclamare apertamente: qualcosa che era fatto
3) usato della proclamazione pubblica del vangelo e cose che appartengono ad esso, fatta da Giovanni il battista, da Gesù, dagli apostoli ed altri insegnanti cristiani
+ εἰμί: predicato

ἐκηρύξαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐκήρυξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐκήρυξεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐκήρυσσεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐκήρυσσον: 3pl. att. impf. ind.
ἐκηρύχθη: 3sing. pass. aor. ind.
κηρύξαι: att. aor. inf.
κηρύξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κηρύξατε: 2pl. att. aor. imptv.
κήρυξον: 2sing. att. aor. imptv.
κηρύξω: 1sing. att. aor. cong.
κηρύξωσιν: 3pl. att. aor. cong.
κηρύσσει: 3sing. att. pres. ind.
κηρύσσειν: att. pres. inf.
κηρύσσεται: 3sing. pass. pres. ind.
κηρύσσετε: 2pl. att. pres. imptv.
κηρύσσομεν: 1pl. att. pres. ind.
κηρύσσοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
κηρύσσοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
κηρύσσοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
κηρύσσουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κηρύσσω: 1sing. att. pres. ind.
κηρύσσων: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
κηρυχθείς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
κηρυχθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
κηρυχθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
κηρυχθῆναι: pass. aor. inf.
κηρυχθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

(+αὐτός) divulgare: 1
(+ὅς) predicare: 1
annunziare: 8
che predicare: 1
gridare: 1
predicare: 42
predicare noi: 1
proclamare: 6
Totale: 61

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω