κόπος (kopos)

da κόπτω
TDNT - 3: 827,453
Numero Strong: G2873
sostantivo maschile

1) il colpire
2) il battersi il petto come segno di dolore, un dolore
3) lavoro
   3a) tribolazione
      3a1) causare tribolazione a qualcuno, creare lavoro per qualcuno
   3b) lavoro intenso con tribolazione e fatica
+ πανδοχεύς: tribolazione

κόποις: dat. pl.
κόπον: acc. sing.
κόπος: nom. sing.
κόπου: gen. sing.
κόπους: acc. pl.
κόπῳ: dat. sing.

(+ἐγώ) importunare: 1
fastidio: 1
faticare: 11
in faticare: 1
molestare: 1
noia: 2
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω