κώνωψ (kônôps)

a quanto pare una parola derivata dalla radice di κέντρον ed una parola derivata da ὀπτάνομαι
Numero Strong: G2971
sostantivo maschile

1) un moscerino che cresce nel vino che sta fermentando o evaporando

κώνωπα: acc. sing.

mosca: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω