καύχημα (kauchêma)

da καυχάομαι
TDNT - 3: 645,423
Numero Strong: G2745
sostantivo neutro

1) quello di cui si ci vanta o ci si gloria, motivo di vanto
2) un vanto

καύχημα: acc. sing., nom. sing.
καύχημά: acc. sing.
καυχήματος: gen. sing.

(+) vantare: 1
(+εἰμί ἐγώ) dovere vantare: 1
di cui vantare: 1
essere fierezza: 1
vantare: 7
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω