καινότης (kainotês)

da καινός
TDNT - 3: 450,388
Numero Strong: G2538
sostantivo femminile

1) novità
   1a) lo stato nuovo di vita in cui lo Spirito Santo ci mette per produrre quello stato nuovo che è la vita eterna

καινότητι: dat. sing.

novità: 1
novità regime: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω