κακία (kakia)

da κακός
TDNT - 3: 482,391
Numero Strong: G2549
sostantivo femminile

1) malignità, malevolenza, desiderio di ferire
2) cattiveria, depravazione
   2a) intenzione malvagia che non ha vergogna di infrangere delle leggi
3) male, tribolazione, affanno

κακία: nom. sing.
κακίᾳ: dat. sing.
κακίαν: acc. sing.
κακίας: gen. sing.

(+) malvagità: 1
affannare: 1
cattivare: 2
di cattivare: 1
di malizia: 2
malignare: 1
malizia: 3
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω