κακός (kakos)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 3: 469,391
Numero Strong: G2556
aggettivo

1) di una natura cattiva
   1a) non come dovrebbe essere
2) di un modo di pensare, sentimento, recitazione
   2a) base, sbagliato, cattivo
3) fastidioso, dannoso, pernicioso, distruttivo
+ μύλος: quello che è malvagio

κακά: acc. pl. neut.
κακὰ: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
κακαί: nom. pl. femm.
κακήν: acc. sing. femm.
κακοὶ: nom. pl. masc.
κακόν: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
κακὸν: acc. sing. neut.
κακὸς: nom. sing. masc.
κακοῦ: gen. sing. neut.
κακούς, κακοὺς: acc. pl. masc.
κακῷ: dat. sing. neut.
κακῶν: gen. pl. neut.

(+) cattivare: 1
(+ποιέω) uno malfattore: 1
cattivare: 4
da male: 1
di cosa cattivare: 1
di male: 2
in male: 1
male: 34
malignare: 1
malvagità: 3
uno male: 1
Totale: 50

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω