κακόω (kakoô)

da κακός
TDNT - 3: 484,391
Numero Strong: G2559
verbo

1) opprimere, affliggere, danneggiare, maltrattare
2) amareggiare, rendere male

ἐκάκωσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐκάκωσεν: 3sing. att. aor. ind.
κακῶσαί: att. aor. inf.
κακώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
κακώσων: att. fut. ptc. nom. sing. masc.

(+σύ) per fare di male: 1
fare di male: 1
inasprire: 1
maltrattare: 3
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω