κακοήθεια (kakoêtheia)

da una parola composta da κακός e ἦθος
TDNT - 3: 485,391
Numero Strong: G2550
sostantivo femminile

1) carattere cattivo, depravazione di cuore e vita
2) sottigliezza maligna, astuzia malevola

κακοηθείας: gen. sing.

di malignare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω