καθέδρα (kathedra)

da κατά e la stessa parola di ἑδραῖος
Numero Strong: G2515
sostantivo femminile

1) una sedia, un sedile
   1a) usato del sedile elevato occupato da uomini di eminenza o influenza, per esempio insegnanti e giudici

καθέδρας: acc. pl., gen. sing.

cattedra: 1
sedere: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω