κατά (kata)

una particella primaria
Numero Strong: G2596
preposizione

1) con genitivo: giù da, completamente
2) con accusativo: secondo, verso, lungo
+ ἡμέρα: quotidiano
+ εἷς ... + εἷς: uno dopo l'altro

καθ', κατ', κατά, κατὰ: prep.

(+ἡμέρα) ogni giorno: 1
(+αὐτός) il: 1
(+βάθος) estremità: 1
(+ἴδιος) da parte: 1
(+ἴδιος) in disparte: 11
(+ἴδιος) in privare: 2
(+ἴδιος) privare: 2
(+ὁ ἡμέρα) ogni giorno: 1
(+ὁ αὐτός αὐτός) Paolo e Giuseppe: 1
(+ὁ αὐτός) stesso: 3
(+ὁ εἷς) individuare: 1
(+ὁ κώμη) di villaggio in villaggio: 1
(+ὁ Κυρήνη) Cirene: 1
(+ὁ ἐγώ) come stare: 1
(+ὁ οἶκος) di casa in casa: 1
(+ὁ ἀναλογία ὁ) conformare a: 1
(+ὁ σύ) vostro: 1
(+) a confine di: 1
(+) a motivare di: 1
(+) come: 1
(+) da: 2
(+) di: 4
(+) in: 7
(+) in virtù di: 1
(+) ogni: 1
(+) per quanto: 1
(+διαπορεύομαι) attraversare: 1
(+εἷς εἷς) a uno a uno: 1
(+εἷς εἷς) ognuno: 1
(+εἷς ἕκαστος) dettagliare: 1
(+εἷς) a uno a uno: 2
(+εἷς) individuare: 1
(+ὅς) a stesso: 1
(+ὅς) come: 1
(+ὄνομα) a uno a uno: 1
(+ὅσος) come: 1
(+φύσις) natura: 2
(+φύσις) per natura: 1
(+ὑπερβολή) estremità: 1
(+ὑπερβολή) molto: 1
(+ὑπερβολή) più grandezza: 1
(+καταδίκη αὐτός) condannare: 1
(+κατηγορέω) accusare: 1
(+κράτος) potenza: 1
(+μόνος) in disparte: 1
(+μόνος) solo: 1
(+μέρος) dettagliare: 1
(+οὐ) senza: 1
(+ἕκαστος) ogni: 1
(+ἐκλογή) eleggere: 1
(+ἀλλήλων) di: 1
(+ἀνήρ ὁ ἐξοχή) notare: 1
(+ἐνιαυτός) anno dopo anno: 1
(+ἀνάγκη) forzare: 1
(+πᾶς) ogni: 3
(+περιπατέω) seguire: 1
(+πορεύομαι) fare: 1
(+πρόσωπον) davanti: 1
(+πρόσωπον) dinanzi a: 1
(+σύ) vostro: 2
(+τόπος) in variare luogo: 1
(+ἑκούσιος) volontà: 1
(+ἑορτή) ogni festeggiare: 1
a: 10
a coprire: 1
a danno: 1
a immaginare di: 1
a larghezza di: 1
a maniera di: 1
accadere: 1
accanto: 1
accusare: 1
caso di: 1
che: 1
che esprimere: 1
come: 14
comune a: 1
con: 8
con intentare ostilità: 1
conformare a: 4
contrariare: 3
contro: 38
contro di: 4
così come: 1
da: 5
da uno puntare di vedere: 3
dare con: 1
davanti a: 1
di: 6
di costa: 1
di cui: 1
di fronte a: 1
di ogni: 1
di tipo adoperare per: 1
dopo: 1
durare: 1
entrare: 1
fra: 2
giù: 2
in: 35
in armonia con: 1
in ogni: 2
in seguire a: 1
in variare: 1
in virtù di: 1
mediante: 2
non tradotto: 14
ogni: 21
operare di: 1
ostilità: 1
per: 34
per contare: 1
per disporre di: 1
per fine: 1
per mezzo di: 1
per quanto concernere: 3
quando: 1
quanto a: 4
riguardare: 1
secondo: 121
seguire: 3
sotto: 1
su: 1
tanto: 1
verso: 4
Totale: 473

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω