καθαρισμός (katharismos)

da καθαρίζω
TDNT - 3: 429,381
Numero Strong: G2512
sostantivo maschile

1) purificazione, una purga o lavatura rituale
   1a) dei lavaggi degli ebrei prima e dopo i loro pasti
   1b) della purificazione levitica di donne dopo il parto
   1c) una purificazione dalla colpa dei peccati fatta dal sacrificio espiatorio di Cristo
+ περιτίθημι: eliminare

καθαρισμὸν: acc. sing.
καθαρισμοῦ: gen. sing.

purificare: 7
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω