κατέναντι (katenanti)

da κατά e ἔναντι
Numero Strong: G2713
avverbio

1) di fronte, opposto, davanti
2) metaforicamente davanti a qualcuno cioè qualcuno che è giudice

κατέναντι: avv.

davanti a: 2
di fronte: 3
di fronte a: 2
in presentare di: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω