κατάβασις (katabasis)

da καταβαίνω
Numero Strong: G2600
sostantivo femminile

1) discesa
   1a) l'atto di discendere
   1b) il luogo di discesa
      1b1) quella parte della montagna dove la discesa è fatta

καταβάσει: dat. sing.

discendere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω