καταβαίνω (katabainô)

da κατά e la radice di βάσις
TDNT - 1: 522,90
Numero Strong: G2597
verbo

1) andare giù, venire giù, discendere
   1a) il luogo da cui si è discesi
   1b) venire giù
      1b1) come dal tempio di Gerusalemme, dalla città di Gerusalemme
      1b2) di esseri celesti che scendono sulla terra
   1c) essere gettato giù
2) di cose
   2a) venire (cioè essere mandato) giù
   2b) venire (cioè cadere) giù
      2b1) dalle regioni superiori dell'aria
3) metaforicamente essere gettato giù allo stato più infimo di miseria e vergogna

καταβαίνει: 3sing. att. pres. ind.
καταβαίνειν: att. pres. inf.
καταβαῖνον: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
καταβαίνοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
καταβαίνοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
καταβαίνοντες: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
καταβαίνοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
καταβαινόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
καταβαίνουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
καταβαίνουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
καταβαίνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
καταβὰν: att. aor. ptc. acc. sing. neut.
καταβάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
καταβάντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
καταβάς, καταβὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καταβάτω: 3sing. att. aor. imptv.
καταβέβηκα: 1sing. att. pf. ind.
καταβεβηκότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
καταβῇ: 3sing. att. aor. cong.
κατάβηθι: 2sing. att. aor. imptv.
καταβῆναι: att. aor. inf.
καταβήσεται: 3sing. med. fut. ind.
καταβήσῃ: 2sing. med. fut. ind.
κατέβαινεν: 3sing. att. impf. ind.
κατέβη: 3sing. att. aor. ind.
κατέβην: 1sing. att. aor. ind.
κατέβησαν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) mentre scendere: 1
(+αὐτός) scendere: 1
(+αὐτός) stare scendere: 1
abbattere: 1
andare: 1
cadere: 4
discendere: 18
giungere: 1
non tradotto: 2
quando scendere: 1
scendere: 46
scendere a: 1
scendere giù: 2
tornare: 1
Totale: 81

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω