κατάκρισις (katakrisis)

da κατακρίνω
TDNT - 3: 951,469
Numero Strong: G2633
sostantivo femminile

1) condanna

κατακρίσεως: gen. sing.
κατάκρισιν: acc. sing.

condannare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω