κατακρίνω (katakrinô)

da κατά e κρίνω
TDNT - 3: 951,469
Numero Strong: G2632
verbo

1) dare giudizio contro, giudicare degno di punizione
   1a) condannare
   1b) con il proprio buon esempio rendere la cattiveria altrui più evidente e censurabile

κατακέκριται: 3sing. pass. pf. ind.
κατακριθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
κατακριθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
κατακρινεῖ: 3sing. att. fut. ind.
κατακρίνεις: 2sing. att. pres. ind.
κατακρινοῦσιν: 3pl. att. fut. ind.
κατακρίνω: 1sing. att. pres. ind.
κατακρινῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
κατεκρίθη: 3sing. pass. aor. ind.
κατέκριναν: 3pl. att. aor. ind.
κατέκρινεν: 3sing. att. aor. ind.

condannare: 18
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω