κατάνυξις (katanuxis)

da κατανύσσομαι
TDNT - 3: 626,419
Numero Strong: G2659
sostantivo femminile

1) il pungere, penetrazione
2) dolore severo, estremo
3) insensibilità o torpore di mente, che il dolore estremo produce facilmente
   3a) così uno "spirito di stupore", che rende certe anime torpide così insensibili che non sono influenzate affatto dall'offerta di salvezza fatta a loro tramite il Messia

κατανύξεως: gen. sing.

di torpore: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω