κατάπαυσις (katapausis)

da καταπαύω
TDNT - 3: 628,419
Numero Strong: G2663
sostantivo femminile

1) il riposare
   1a) calmare il vento
2) un luogo di riposo
   2a) metaforicamente la beatitudine paradisiaca in cui Dio abita; chi crede in Gesù Cristo ha la promessa di esserne partecipe quando la fatica e le prove della vita terrena sono finite

καταπαύσεώς: gen. sing.
κατάπαυσιν, κατάπαυσίν: acc. sing.

(+) riposare: 1
riposare: 8
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω