καταπαύω (katapauô)

da κατά e παύω
TDNT - 3: 627,419
Numero Strong: G2664
verbo

1) rendere tranquillo, introdurre nel riposo, concedere riposo
   1a) condurre a una dimora tranquilla
   1b) calmare, frenare, fare (ad uno che si sforza di fare qualcosa) desistere
2) riposarsi

κατέπαυσαν: 3pl. att. aor. ind.
κατέπαυσεν: 3sing. att. aor. ind.

dare riposare: 1
impedire: 1
riposare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω