κατάστημα (katastêma)

da καθίστημι
Numero Strong: G2688
sostantivo neutro

1) atteggiamento, comportamento

καταστήματι: dat. sing.

comportare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω