καθίστημι (kathistêmi)

da κατά e ἵστημι
TDNT - 3: 444,387
Numero Strong: G2525
verbo

1) posare, mettere, porre
   1a) stabilire una gerarchia
   1b) nominare qualcuno ad amministrare un ufficio
   1c) deporre come, costituire, dichiarare, mostrare di essere
   1d) costituire, rendere, fare, far diventare
   1e) condurre o portare ad un certo luogo
   1f) mostrarsi o farsi vedere
      1f1) portarsi avanti

καθιστάνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
καθίστησιν: 3sing. att. pres. ind.
κατασταθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
καταστήσει: 3sing. att. fut. ind.
καταστήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
καταστήσομεν: 1pl. att. fut. ind.
καταστήσω: 1sing. att. fut. ind.
κατεστάθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
κατέστησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+ἐπί) affidare: 1
accompagnare: 1
costituire: 13
rendere: 2
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω