κατήγορος (katêgoros)

da κατά e ἀγορά
TDNT - 3: 636,422
Numero Strong: G2725
sostantivo maschile

1) un accusatore
   1a) un nome dato al diavolo dai rabbini

κατήγοροι, κατήγοροί: nom. pl.
κατηγόροις: dat. pl.
κατηγόρους: acc. pl.

accusare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω