καταβολή (katabolê)

da καταβάλλω
TDNT - 3: 620,418
Numero Strong: G2602
sostantivo femminile

1) il gettare o posare
   1a) l'iniezione o il deposito dello sperma virile nell'utero
   1b) del seme di piante ed animali
2) il fondare (porre un fondamento)
+ εἰς: concepire

καταβολὴν: acc. sing.
καταβολῆς: gen. sing.

(+σπέρμα) concepire: 1
creare: 5
di creare: 1
fondare: 3
iniziare: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω