καταχθόνιος (katachthonios)

da κατά e chthon (il terreno)
TDNT - 3: 633,421
Numero Strong: G2709
aggettivo

1) sotterraneo
   1a) si riferisce a quelli che dimorano nel mondo sotto, alle anime defunte

καταχθονίων: gen. pl. masc.

sotto terra: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω