καταδικάζω (katadikazô)

da κατά ed una parola derivata da δίκη
TDNT - 3: 621,418
Numero Strong: G2613
verbo

1) dare giudizio contro (qualcuno), dichiarare colpevole
2) condannare

καταδικάζετε: 2pl. att. pres. imptv.
καταδικασθήσῃ: 2sing. pass. fut. ind.
καταδικασθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
κατεδικάσατε: 2pl. att. aor. ind.

condannare: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω