καταισχύνω (kataischunô)

da κατά e αἰσχύνομαι
TDNT - 1: 189,29
Numero Strong: G2617
verbo

1) disonorare, svergognare, umiliare, confondere
2) vergognare, fare vergognarsi
   2a) essere vergognoso, arrossire per la vergogna
   2b) uno è detto di essere vergognato quando è respinto, o quando una sua speranza è ingannata

καταισχύνει: 3sing. att. pres. ind.
καταισχύνετε: 2pl. att. pres. ind.
καταισχύνῃ: 3sing. att. pres. cong.
καταισχυνθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
καταισχυνθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
καταισχυνθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.
καταισχυνθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
κατῃσχύνθην: 1sing. pass. aor. ind.
κατῃσχύνοντο: 3pl. pass. impf. ind.

avere a vergognare: 1
deludere: 4
fare disonorare: 2
restare confondere: 1
rimanere svergognare: 1
svergognare: 2
umiliare: 1
vergognare: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω