κατακλίνω (kataklinô)

da κατά e κλίνω
Numero Strong: G2625
verbo

1) nel NT in riferimento al mangiare, fare reclinare
2) reclinare (a una tavola)

κατακλιθῆναι: pass. aor. inf.
κατακλιθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
κατεκλίθη: 3sing. pass. aor. ind.
κατέκλιναν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) essere a tavolo: 1
fare accomodare: 1
mettere a tavolo: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω