καταλαλέω (katalaleô)

da κατάλαλος
TDNT - 4: 3,495
Numero Strong: G2635
verbo

1) parlare contro o male di qualcuno, calunniare, diffamare

καταλαλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
καταλαλεῖσθε: 2pl. pass. pres. ind.
καταλαλεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
καταλαλοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
καταλαλῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

dire male: 1
parlare male: 1
sparlare: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω