κατάλαλος (katalalos)

da κατά e la radice di λαλέω
TDNT - 4: 3,495
Numero Strong: G2637
aggettivo

1) diffamatore, calunniatore

καταλάλους: acc. pl. masc.

maldicenza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω