καταπίνω (katapinô)

da κατά e πίνω
TDNT - 6: 158,841
Numero Strong: G2666
verbo

1) bere, ingoiare
2) divorare
3) ingoiare, distruggere

καταπιεῖν: att. aor. inf.
καταπίνοντες: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
καταποθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
κατέπιεν: 3sing. att. aor. ind.
κατεπόθη: 3sing. pass. aor. ind.
κατεπόθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

assorbire: 1
inghiottire: 3
potere divorare: 1
rimanere opprimere: 1
sommergere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω