καταπέτασμα (katapetasma)

da una parola composta da κατά ed un congenere di πέτομαι
TDNT - 3: 628,420
Numero Strong: G2665
sostantivo neutro

1) un velo steso, una tenda
   1a) il nome dato alle due tende nel tempio di Gerusalemme, una all'ingresso che separava il luogo Santo dalla corte esterna, l'altra che velava il luogo Santissimo dal luogo Santo

καταπέτασμα: acc. sing., nom. sing.
καταπετάσματος: gen. sing.

cortina: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω