καταπατέω (katapateô)

da κατά e πατέω
TDNT - 5: 940,804
Numero Strong: G2662
verbo

1) calcare, calpestare sotto il piede, calpestare
2) metaforicamente trattare con inciviltà ed insultare
   2a) rifiutare, trattare con trascuratezza insultante

καταπατεῖν: att. pres. inf.
καταπατεῖσθαι: pass. pres. inf.
καταπατήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καταπατήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
κατεπατήθη: 3sing. pass. aor. ind.

calpestare: 4
pestare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω