καταργέω (katargeô)

da κατά e ἀργέω
TDNT - 1: 452,76
Numero Strong: G2673
verbo

1) rendere inattivo, inutilizzato, non operante, inattivare
   1a) rendere una persona o cosa inutile, non efficace
   1b) privare di forza, influenza, potere
2) eliminare, mettere una fine, annullare, abolire
   2a) cessare, morire
   2b) essere separato da, licenziato da, essere sciolto da
   2c) non avere più a che fare con qualcuno

καταργεῖ: 3sing. att. pres. ind.
καταργεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
καταργηθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
καταργηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
καταργηθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
καταργῆσαι: att. aor. inf.
καταργήσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
καταργήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
καταργήσει: 3sing. att. fut. ind.
καταργήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
καταργοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
καταργουμένην: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
καταργούμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
καταργουμένου: pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
καταργουμένων: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
κατηργήθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
κατηργήθητε: 2pl. pass. aor. ind.
κατήργηκα: 1sing. att. pf. ind.
κατήργηται: 3sing. pass. pf. ind.

abolire: 2
annientare: 2
annullare: 4
distruggere: 4
rendere vanità: 1
ridurre a niente: 1
ridurre a nulla: 1
sciogliere: 2
separare: 1
sfruttare: 1
smettere: 1
svanire: 1
togliere via: 1
transitare: 2
venire abolire: 2
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω