καταρτίζω (katartizô)

da κατά ed una parola derivata da ἄρτιος
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: G2675
verbo

1) rendere adatto, intero, completo
   1a) sistemare (quello che è stato rotto o strappato), riparare
      1a1) completare
   1b) allestire, equipaggiare, mettere in ordine, accomodare, aggiustare
      1b1) aggiustare per sé, preparare
   1c) eticamente: fortificare, perfezionare, completare, rendere qualcuno quello che dovrebbe essere, correggere, rendere capace

καταρτίζεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
καταρτίζετε: 2pl. att. pres. imptv.
καταρτίζοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
καταρτίσαι: 3sing. att. aor. ott., att. aor. inf.
καταρτίσει: 3sing. att. fut. ind.
κατηρτίσθαι: pass. pf. inf.
κατηρτισμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
κατηρτισμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
κατηρτισμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
κατηρτίσω: 2sing. med. aor. ind.

(+ὁ τοιοῦτος) rialzare: 1
bene preparare: 1
colmare: 1
formare: 1
perfezionare egli: 1
perfezionare unire: 1
preparare: 2
rassettare: 2
rendere perfezionare: 1
ricercare perfezionare: 1
trarre: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω